Tjänster

Utvecklingsinsatser i olika former kan ske vid enstaka eller återkommande tillfällen utifrån hur behoven ser ut. En hög grad av involvering hos deltagarna eftersträvas alltid och vid utbildning kompletteras alltid teori med praktiska övningar och inslag. All fortbildning utgår från evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet och har ett stort fokus på det pedagogiska upplägget. Utvecklingsinsatser utgår och planeras utifrån ert nuläge, era mål och önskade resultat samt med hänsyn till den bakgrund som är relevant för uppdraget. 

Samtliga uppdrag utgår från era unika förutsättningar och behov. Exempel på utvecklingsinsatser och tjänster: 

För dig som ledare och ditt team

Chefscoachning

Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att stödja en individ eller en grupp att mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål.

Coachning av medarbetare

Genom coachning ökar medvetenheten om drivkrafter, potential och förmåga. Utvecklas som individ och i din yrkesroll.

Mentorskap

Ett mentorskap ger på ett strukturerat sätt stöd i en individs utveckling, under en i förväg bestämd period. Mentorn stödjer adepten genom ett coachande förhållningssätt. 

Konflikthantering

Stöd vid konflikthantering och i svåra samtal. Konfliktlösning på individ- och gruppnivå.

Ledningsgruppsutveckling

Skapa effektivitet i gruppen genom att genuint nyttja varandras kompetenser, likheter och olikheter på ett konstruktivt sätt. Skapa organisatorisk effektivitet genom att minimera suboptimering, undanröj hinder och skapa förutsättningar för prestation. Öka er strategiska förmåga, framtidsspana och var i takt med förändringar i omvärlden.

Arbetslagsutveckling

En betydande andel forskning visar på att välfungerande och effektiva arbetsgrupper där tilliten är hög och kommunikationen fungerar bra är mer engagerade samt mår bättre och presterar bättre resultat. Krafta erbjuder skräddarsydda insatser för arbetslagsutveckling.

Förändringsledning

Strategiskt och taktiskt stöd inför och i förändringsarbete.

skräddarsydda utbildningar

Ledarskap
 • Att leda sig själv och andra
 • Leda utan att vara chef
 • Konstruktiv feedbackkultur - ett gott förhållningssätt till feedback ger en friskare arbetsplats, större trivsel, färre konflikter och ett bättre samarbete. Men hur ger man feedback på ett bra och konstruktivt sätt?
Grupper
 • Effektiva team - gruppens dynamik och beteende i olika utvecklingsfaser
 • Värderingar, kultur och värdegrund
 • Målarbete, tillitsbaserad styrning och färdriktning
Förändringsarbete
 • Förändringledning - forskning visar att en majoritet av alla förändringar misslyckas och att målen med många förändringar aldrig uppnås. Misslyckanden kan undvikas, kontakta oss för en dialog!
 • Ständiga förbättringar - utbildning/workshop i hur ni kommer igång på ett strukturerat sätt med ert förbättringsarbete.
Kommunikation, samtal och konflikter
 • Kommunikationsstilar och grunderna i coachning
 • Varför är det så svårt att kommunicera? Insiktsfull och involverande workshop kring personlighetstyper och kommunikation.
 • Konflikter - förstå varför de uppstår, förebygg och hantera dem
 • Samtalsmetodik - samtalstekniker och hantering av svåra samtal

Analyser och tester

Tester är vanligt idag och förekommer vid många olika typer av sammanhang, oavsett bransch eller yrke.

Tester används ofta som ett komplement till övriga delar i en rekryteringsprocess men de kan med fördel också användas som verktyg vid grupputveckling och vid konflikthantering.

Marcus är certifierad och ackrediterad användare av Thomas PPA och relaterade instrument.

Thomas PersonProfilAnalys (Thomas PPA)

Thomas PPA är en beteendeanalys som används i exempelvis rekrytering där den ger flera fördelar. Du kan snabbt identifiera relevanta frågor för rollen utifrån individens förutsättningar. Vid referenstagning kan ThomasPPA användas för att identifiera situationer som är utmanande för kandidaten och utifrån dessa ställa mer relevanta frågor.

För mer information om PPA, klicka här.

Thomas TST/GIA

Thomas TST/GIA är ett arbetsorienterat kapacitetstest. Kognitiv kapacitet är inte något som kan utläsas från ett CV men enligt forskningen är det just denna faktor som predicerar produktivitet. ThomasTST/GIA ger en god indikation på en kandidats arbetskapacitet och ökar därmed objektiviteten i rekryteringssammanhang.

För mer information om  TST/GIA, klicka här.

Krafta erbjuder olika paket gällande såväl enskilda analyser och tester som för större volymer under en längre period, detta med hög kvalitét och till konkurrenskraftiga priser.

Kontakta Marcus för mer information om analyser och tester, olika paket samt för att erhålla offert.

Kontakta mig gärna för ett inledande samtal!

Telefon: 070-207 65 74 ⁞ E-post: marcus@kraftaledarskap.se

Söker ni en underleverantör och/eller samarbetspartner till era uppdrag eller projekt? Kontakta Marcus!

Engagerade ledare och medarbetare når bättre resultat

 

Krafta organisation och ledarskap © 2020-2021