Om Krafta organisation och ledarskap

Krafta vill bidra till att öka organisationers resultat och lönsamhet

Krafta erbjuder konsultstöd inom ledarskap och organisationsutveckling. Företaget startades av Marcus Claesson. Marcus är utbildad personalvetare vid Umeå Universitet och har mångårig erfarenhet inom HR-fältet och som chef- och ledare inom olika branscher; handel, offentlig förvaltning och bemanningsbranschen där han arbetat med att både bygga upp nya verksamheter och utveckla befintliga.


Jag är övertygad om att när människor i en organisation växer som individer och i sina yrkesroller så växer och utvecklas också organisationen och affären. När chefer och medarbetare utmanas, utvecklas och är välmående så skapar det också finfina förutsättningar för att kunna leverera riktigt bra resultat!

Jag verkar som mentor, utbildar och coachar chefer, ledare och medarbetare utifrån tydligt uppsatta mål, med hållbarhet och resultat i fokus.

Marcus har sin bakgrund i en mängd uppdrag och befattningar inom HR- och ledarskapssfären. I drygt 10 år har Marcus verkat inom Region Norrbotten. Sedan 2017 leder han Region Norrbottens projektkontor och innan dess har han haft uppdrag bland annat som som HR-chef inom hälso- och sjukvård, rekryterare och projektledare. 2006-2008 arbetade Marcus med HR-frågor inom IKEA och dessförinnan som konsultchef på dåvarande Proffice. LinkedIn.

 

Internationellt certifierad och ackrediterad användare av ThomasInternational´s Person Profil Analys (PPA) och relaterade instrument.   

Krafta finns i Luleå och verkar i hela norra Sverige

Krafta organisation och ledarskap ⁞ Marcus Claesson ⁞ Kompassvägen 6 ⁞ 954 41 Södra Sunderbyn ⁞ 070-207 65 74 ⁞ marcus@kraftaledarskap.se

Culture eats strategy for breakfast

- Peter Drucker

 

Krafta organisation och ledarskap © 2020-2021